© toudy 2004
   Obrázok-náh¾ad
   
  Štvrtok, 25. Apríl 2024
Sviatok má Marek
Transylvánia, Transylvánske Alpy

Transylvánia, Transylvánske Alpy, Rumunsko 2005 

Expedícia sa konala 9.7 až 18.7.2005. Zloženie áut bolo z BA, DS, ZA. Všetko to boli už skúsení Draculeskovia, preto by som sa im chcel poïakova a hlavne Peovi ako organizátorovi za ich výdrž a trpezlivos. My (Michal s TLC120 a ja) ako nováèikovia sme neboli na príaž, ba naopak.

Pre mòa ako prvé prekvapenie bola Maïarsko-Rumunská hranica. Otravné cigánèatá sú ako muchy. Netreba si ich všíma, potom nedajú pokoj. Obèianko otravoval, otravoval až dostal vyžuvanú žuvaèku, ktorú na môj údiv dal do svojich úst a žuval ïalej. Bomba. Pomyslel som si, že to je hrúza, èo bude ïalej. Ïalej to bolo v pohode, ¾udia sú príjemní, ochotní poradi, ceny pre našinca sú lacné, napr. nafta cca. 30,5 až 31,8 Sk/liter (zaleží kde sa tankuje), chlieb (a ve¾mi dobrý) cca. 15Sk a pod. Poznanie: nabudúce si urèite nebudem bra to¾ko jedla ako teraz, všetko sa tam dá kupi a je to zdravé. Odskúšané. Kurz bol 100€ to zodpovedá 3 400 000 Lei.

Pod¾a poèasia by som ju k¾udne nazval "Dažïová", totiž od soboty do stredy rána vytrvalo lialo. Teplota sa nad ránom pohybovala okolo 10C.

Niektorí z výpravy (8 áut) prebývali v Maggiolinach, niektorí len tak v spacákoch a zopár jedincov v stanoch ako my. V podstate išlo o zmapovanie nových trás na budúce jazdenie (Muntii Suhard, Muntii Rodnei, Omuluj, Cirlibaba, Maramureš, Romuli, Prislop, Borša). Rozbahnené a podmoèené pláne boli na dennom poriadku. Samozrejme na prvom mieste bola naša bezpeènos a potom aj našich áut.

Prostredie je nádherné, však o tom svedèia aj fotky (pripravujem aj DVD), za povšimnutie aj zdolanie sedla vo výške 1840 m.n.m. Vyššie sa nám zatial nepodarilo, možno nabudúce.

My sme s Michalom museli (pre našu bezpeènos a auta tiež) pre poruchu TLC120 (nie našou vinou sa utrhli 3 štifty) vo štvrtok ráno opusti výpravu s nádejou, že snáï sa neskoro veèer vrátime naspä, no tento sen sa po zopár telefonátoch do úžasného hotline Toyota servisu rozplynul ako gáfor. Škoda, etapy vo štvrtok a v piatok boli najdrsnejšie èo sa týka výdrže áut (však dostali na ...) a ¾udí.

Zážitkov je ve¾a, preto fotky a video budú hovori sami za seba. Foto (Michal fotil) je napríklad tu.

Urèite tie najlepšie zábery budú v septembrovon èísle OffRoad SK o èo sa urèite zaslúži dvojica Pišta-Stano na èervenom Nissane PickUp.

Takže nabudúce, DRUM BUN.

Transylvánia-Rumunsko 2005

Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005 Transylvánia-Rumunsko 2005
Transylvánia-Rumunsko 2005